Súkromná základná škola s materskou školou British International School Bratislava, J.Valašťana Doli