Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne